Om oss


A Bunda är sedan länge en av Europas främsta sambaskolor. Liksom de stora brasilianska sambaskolorna som paraderar i Riokarnevalen, är vi en öppen, ideell kulturförening där alla intresserade kan gå med och delta. Vi uppträder på karnevaler i Sverige och övriga Europa, och håller kontakten med sambans hemland genom att många av oss deltar i karnevaler i Brasilien eller uppträder med brasilianska musiker och dansare i Europa.

A Bunda är en ideell kulturförening med idag över 100 medlemmar. Vi bildades 1984 ur den svensk-brasilianska föreningen i Göteborg och deltog det året i Köpenhamnskarnevalen som en liten svans i karnevalståget efter den danska gruppen A Banda. Därifrån kommer namnet a Bunda vilket betyder 'rumpan' på portugisiska.


Verksamheten i föreningen är helt öppen. Alla (barn, ungdomar och vuxna) som söker upp oss ges en möjlighet att delta. Vi driver nybörjarträning i slagverk och dans (se Bli medlem). Inför karnevalssäsongen råder en febril aktivitet då dräkter ska sys, koreografier ska slipas i detalj och vår nya karnevalslåt ska repeteras så att den sitter tills det är dags att paradera och uppträda på karneval.

Under hela året spelar vi på diverse fester och arrangemang (se Anlita oss). Alla föreningens intäkter går till lokalhyra, dräkter, karnevalsresor m m, förutom de 10 % vi varje år avsätter till att stödja sociala projekt i Brasilien. Under de senaste åren har vi stöttat ungdomscentret Bagunçaçohttps://www.facebook.com/GrupoCulturalBaguncaco/ 


Året 2014 hade vi dock valt att stödja Läkare Utan Gränsers arbete i Filippinerna efter den kraftiga tyfonen Haiyan, läs mer på: http://www.lakareutangranser.se/


Våra medlemmar är i alla åldrar, av olika nationaliteter och spelar slagverksmusik, dansar, sjunger eller gycklar. Det vi har gemensamt är intresset för karnevalsstämning och brasiliansk kultur.

Vi spelar och dansar på gator och torg, i parker, salonger och barer, på bussar och båtar och badstränder – överallt där vi kan sprida värme och glädje!Sambaskolan A Bunda - Värdegrund


Värdegrunden är de etiska förhållningssätt som präglar verksamheten och gäller både inåt/gentemot varandra och utåt/gentemot kunder, publik och omvärld, på både individ- och föreningsnivå. Värdegrunden är något som skapas i handling. Innebörden måste ständigt diskuteras och utvecklas i relation till den praktiska verksamheten.

Oavsett om vi dansar, sjunger, spelar eller gycklar, är nybörjare eller ledare, syr kostymer eller sitter i styrelsen så har var och en av oss, genom våra beslut och handlingar, ett personligt ansvar för att bygga upp A Bundas rykte och leva upp till vår värdegrund.


Kärlek Passion A Bunda

Passionen för samba, glädjen och gemenskapen förenar oss i A Bunda. Vi vill bedriva all verksamhet så att vi ska utvecklas, ha roligt och trivas samt dela med oss av denna glädje och passion till omvärlden.


Demokrati och delaktighet

Alla medlemmars röst har lika värde. Alla medlemmar är med och bestämmer om, tar ansvar för, och bidrar till föreningens välmående och utveckling. Hur beslut fattas, av vem och på vilka grunder ska vara öppet och tydligt för alla medlemmar. Det ideella engagemanget är en grundläggande kraft som föreningen bygger på och ska därför värnas om.


Allas rätt att vara med

Hur många är vi? EN! Alla har rätt att utifrån sina förutsättningar och oavsett bakgrund vara med i A Bunda. Medlemmarna ska gemensamt skapa en tillåtande och inkluderande föreningskultur. I A Bunda accepterar vi inte kränkande särbehandling eller någon form av diskriminering.


Etik och professionellt agerande

Vi ska i vår verksamhet verka för och sprida en sund och positiv bild av samba och annan brasiliansk kultur samt motverka en sexualiserad bild av sambautövare. 

A Bunda och dess medlemmar ska vid alla spelningar agera professionellt och leverera på hög nivå, både konstnärligt och i bemötande av kund/arrangör och publik. Det innebär att vi ska leva upp till överenskommelser, följa god etik och moral samt uppmuntra gott uppträdande såväl på som vid sidan av scenen.
Om oss

Vi är en ideell kulturförening i Göteborg med över 100 medlemmar som bjuder på gungande rytmer, färgsprakande dans, plymer och paljetter.

Läs mer... med stöd från:


Kontakt

ANLITA: manager@abunda.se,  

Fakturaadress: 
Postbox 3159,
400 10 Göteborg

E-post: info@abunda.se
Bankgiro: 5214-8368

Swish: 

Besöksadress:
Musikens Hus
Djurgårdsgatan 13
414 63 Göteborg

(Söndagar kl 16.00 - 20.00) 

Hem | Aktiviteter | Om oss | Forum | Galleri | Anlita oss | Bli medlem | Kontakt | Länkar

© 2024 A Bunda | Webbdesign av Hannes Rydén